PRIVACY VERKLARING

Groen Bespaart
Schwartzenbergweg 23
8743 KX Hichtum (Frsl.)
T: 06 – 49 054 642

Groen Bespaart realiseert zich dat privacy heel belangrijk is en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via de bovenstaande gegevens.

Via het invullen van het contactformulier op onze website ontvangen wij een e-mail in onze inbox met de gegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier. De e-mail melding slaan wij op vanaf het moment dat wij uw eerste aanvraag ontvangen.
U bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van deze gegevens via het contact formulier, echter indien wij niet beschikken over bepaalde informatie zoals e-mailadres en naam, dan kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten of het tijdig geven van een antwoord op uw vraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het correct afhandelen van uw aanvraag via e-mail

Alleen indien sprake is van een aanvraag van u of opdracht die u aan ons verleent vragen wij extra informatie: 
– Uw adresgegevens (voor het doen van een schouw, afspraak op locatie en/of vermelding op de factuur en/of locatie adres van onze diensten)
– Uw telefoonnummer (om tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen of vragen)
– Uw e-mailadres (om tijdig te kunnen mailen bij wijzigingen of vragen)

Hoe lang bewaren wij onze data?
Wij bewaren onze data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst.

Keuzes voor opname, verandering of verwijdering van uw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kunt u per e-mail aan ons doorgeven waarna wij de door u opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
Groen Bespaart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te genereren over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij gegevens hebben ontvangen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan de privacyverklaring, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites u kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt.

Wij gebruiken alleen technische ofwel functionele cookies. Aangezien deze cookies niet of nauwelijks uw privacy aantasten mogen wij deze – formeel gezien – zonder uw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Deze functionele cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie u invult op eventuele contact formulieren en om uw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website

Social Media Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat u eenvoudig onze social media pagina’s kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op uw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Als u wil weten hoe deze bedrijven met uw privacy omgaan, adviseren wij u om de privacyverklaringen van deze bedrijven goed door te nemen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de website van de Consumentenbond kunt u meer informatie over cookies vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van uw opdracht. In dit geval sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als wij. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (freelance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij onze normen en waarden.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van ons bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacyverklaring die u zelf zult moeten raadplegen.

Heeft u toch een klacht of opmerking met betrekking tot ons privacybeleid?
Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens bovenaan dit document of bel met het op de website vermelde telefoonnummer. We zullen dan waar mogelijk meteen voor een oplossing zorgen.

×